O firmie

 

ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Urbanowicka 8, prowadzi swoją działalność od listopada 2015 roku.
Jesteśmy firmą z doświadczeniem działającą na terenie całej Polski.
Naszą główną specjalizacją jest budowa dróg i autostrad, zajmujemy się również wynajmem sprzętu budowlanego, obsługą kopalń oraz usługami transportowymi.

Z każdym rokiem wzbogacamy się o sprzęt specjalistyczny taki jak: samochody ciężarowe, samochody samowyładowcze, koparko-ładowarki, walce drogowe, zagęszczarki, spycharki, koparki kołowe, koparki gąsienicowe, wozidła, ciągniki siodłowe, traktory, równiarki, naczepy, lawety oraz inny niezbędny sprzęt dla tego rodzaju robót

 

Dzięki zaufaniu oraz przedsiębiorczemu zarządzaniu możemy pochwalić się wykonywaniem dróg i chodników na terenie woj. śląskiego m.in: Siewierz, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Tychy, Będzin, Czechowice- Dziedzice, oraz całej Polski. Oprócz wiodącego profilu działalności ZRB zajmuje się zimowych utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych wykorzystując w tym celu ciągle wzbogacany park maszynowy .

W obecnym okresie ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o., jest prężnie działającym zakładem w obszarze woj. Śląskiego zatrudniającym okresowo nawet do 100 osób, oferujący swoje usługi dla wszystkich Przedsiębiorstw i Spółek na terenie województwa śląskiego w zakresie: robót budowlanych , robót drogowych oraz prowadzi wynajem sprzętu drogowego i samochodów ciężarowych.


Polityka prywatności. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o., numer kontaktowy: 32 284-07-01. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwieniu Pani/Panu udziału w rekrutacji, przygotowania oferty lub zawarcia umowy, jej realizacji oraz obsługi posprzedażowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w przypadku rekrutacji Pani/Pana zgoda, w przypadku przygotowywania i negocjowania ofert podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w przypadku zawarcia i realizacji umowy właściwe regulacje zawarte w umowie i ciążące na Administratorze obowiązki prawne. Przetwarzanymi danymi są podane Przez Panią/Pana Administratorowi dane potrzebne do zrealizowania któregokolwiek z wyżej wymienionych celów, a czas przetwarzania (w tym przechowywania) danych osobowych również zależy od celów przetwarzania. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi zaufani kontrahenci: partnerzy biznesowi (kancelaria prawna, kancelaria podatkowa, firmy zajmujące się obsługą informatyczną oraz obsługą biura), dostawcy usług jak dostawcy wykorzystywanych przez nas rozwiązań chmurowych (hostingu poczty, oprogramowania biurowego i biznesowego) oraz podwykonawcy (w tym osoby współpracujące z nami w oparciu o umowy B2B). Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty i instytucje, którym dane są przekazywane ze względu na ciążące na nas obowiązki prawne lub jest to wymagane do prawidłowej realizacji umów (np. urzędy skarbowe, ZUS, podmioty do których delegujemy pracowników). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do bycia zapomnianym. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być: dobrowolne (w kontaktach biznesowych, procesie ofertowania), wymagane przepisami prawa (w celu zawarcia umowy i jej pełnej realizacji) lub dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (uczestniczenie w procesie rekrutacji).

 

Radzionkow Dworzec